מדיניות הפרטיות

לרנר חי עוסק מורשה מס' 025776048 ("מפעיל האתר") מכבד את פרטיותם של הגולשים באתר "סטורי טיילור" ("האתר"). להלן יפורטו התנאים המתייחסים למדיניות הפרטיות באתרנו, והאופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע הנאסף או הנמסר לידינו על-ידי הגולשים וחברי המועדון של מפעיל האתר, בעת ביצוע פעולות באתר:

1. כללי

1.1  הגלישה באתר כפופה, בין היתר, לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. אנא קרא את מדיניות זו בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות באתר מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במדיניות פרטיות זו.

1.2  מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש באתר. לכל ביטוי המופיע במדיניות פרטיות זו תהיה משמעות זהה לביטוי המוגדר בתקנון ובתנאי השימוש כאמור.

1.3  האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מדיניות פרטיות זו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981, כפי שיעודכן מעת לעת ("חוק הפרטיות"), וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של השינוי כאמור – מרגע פרסומו באתר זה.

2. המידע הנאסף האתר

2.1  בעת הרישום לאתר כמשתמש ו/או בעת ביצוע רכישה באתר, תידרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת מגוריך וכתובת דוא"ל ופרטי חיוב (ככל שרלוונטי). השדות אותם חובה למלא יסומנו במפורש. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים, לא תוכל לקבל מידע מהאתר ולבצע פעולות באתר.

2.2.  בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, מפעיל האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב- Cookies""), והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על-ידי מפעיל האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

2.3.  המידע הנאסף באתר ישמש את מפעיל האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

3. השימוש במידע הנאסף באתר

3.1  מפעיל האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

  • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר מפעיל האתר מאמין שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת.
  • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות.
  • בכדי ליצור עמך קשר על-ידי נציגי מפעיל האתר בנוגע לשירותים אותם מפעיל האתר מספק.
  • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר מפעיל האתר עורך מעת לעת.

3.2  מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר. הנ"ל אינו כולל העברת פרטי האשראי.

3.3  יחד עם זאת, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על-פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט.
  • מפעיל האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר – ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

כמו כן, יתכן שמפעיל האתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

4. הגנה ואבטחת המידע הנאסף באתר

4.1  מפעיל האתר שומר את כל המידע הנאסף באתר במסד נתונים אלקטרוני, ונוקט באמצעים רבים ומחמירים על מנת לאבטח מידע זה. מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. מפעיל האתר אינו מתחייב שהמידע הנאסף באתר יהיה מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו כן, אין באפשרות מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לאבטח מידע המעובר אליה על-ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים על האתר עצמו.

4.2  כמו כן, מפעיל האתר נוקט בפעולות הסברה לעובדיו בכל הנוגע לחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי שהם מפקידים בידי מפעיל האתר.

4.3  חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים, ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ומפעיל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע הנאסף בו.

5. רישום מאגר מידע וזכות לעיין במידע

5.1  ככל שחוק הפרטיות יחייב זאת, מפעיל האתר ירשום ויכונן מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע ("המאגר"), וימנה לו מנהל כדין.

5.2  על-פי חוק הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר. במידה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הפרטיות, וכאמור בתקנון ותנאי השימוש של האתר, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר.

דברו איתנו בעזרת WhatsApp
נשמח לעזור לכם בכל שאלה ובקשה 050-3308728 או לחצו כאן ליצירת קשר